Subsidie Investeringen in energie glastuinbouw aanvragen vanaf 1 april

Meer artikelen
plantenkas

Gepubliceerd op: 15 maart 2019 | Gewijzigd op: 15 maart 2019

Wilt u investeren in energiebesparing? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw kunnen glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen. U kunt bij ons subsidie aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019, om 17:00 uur.

Budget

U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder deze subsidie vallen. Voor deze openstelling is € 6,9 miljoen beschikbaar. Wilt u weten welke type investeringen er zijn en wat het maximale subsidiebedrag per type investering is? Kijk dan op onze informatiepagina Investeringen in energie glastuinbouw.

Gecombineerde opgave eerst doen

Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat u de Gecombineerde opgave van 2019 heeft gedaan. In de Gecombineerde opgave doet u de emissieaangifte CO2 voor 2018. Zorg ervoor dat u de opgave heeft verstuurd voordat u de subsidie aanvraagt.

Service menu right