Service menu right

Subsidie restantvoorraden vuurwerk

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 7 september 2020 | Gewijzigd op: 07 september 2020

Vanaf 1 december 2020 vallen bepaalde soorten vuurwerk niet meer onder de categorie 'consumentenvuurwerk'. Voor dat vuurwerk gelden dan de opslageisen voor professioneel vuurwerk. Om detailhandelaren tegemoet te komen bij de afvoer van restantvoorraden van dit vuurwerk, heeft de overheid de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV) in het leven geroepen. De subsidieregeling opent op 1 oktober 2020.

Met deze TSRV-regeling kunnen ondernemers een subsidie aanvragen voor de kosten van het opruimen van vuurwerkrestanten van detailhandelaren. Detailhandelaren kunnen daarvóór al beginnen met het opruimen van hun voorraad.

Achtergrond

Tijdens de jaarwisseling steken particulieren veel vuurwerk af. Dit brengt helaas vaak letsel, schade en overlast met zich mee. Om deze gevolgen te beperken, wordt verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren verboden. Het gaat om knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen. Doordat dit vuurwerk vanaf 1 december 2020 niet langer meer wordt aangemerkt als consumentenvuurwerk, gaan de opslageisen van professioneel vuurwerk gelden. Vuurwerkrestanten kunnen in het buitenland worden verkocht of kunnen worden vernietigd in een afvalinstallatie. Dit doorverkopen of vernietigen van vuurwerk brengt extra kosten met zich mee.

Tegemoetkoming detailhandelaren en vuurwerkbedrijven

Met de subsidieregeling TSRV worden de winkeliers en vuurwerkbedrijven gestimuleerd om samen te werken bij:

  • het doorverkopen van de vuurwerkrestanten van winkeliers of
  • het eventueel vernietigen van deze restanten wanneer die (deels) onverkoopbaar zijn.
Met de TSRV wil de overheid detailhandelaren stimuleren om gezamenlijk hun vuurwerkrestanten van de hand te doen. Het gaat om detailhandelaren die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KVK). Zij kunnen een subsidie krijgen om het vuurwerk af te voeren. Voorwaarde is dat ze een restantvoorraad vuurwerk in eigen opslag hebben. Ook vuurwerkbedrijven komen in aanmerking voor een subsidie voor het bij detailhandelaren ophalen van restanten vuurwerk om die daarna door te verkopen of te vernietigen.
 

Budgetten per doelgroep

De tegemoetkoming voor detailhandelaren is 100% van de inkoopwaarde van het vuurwerk, plus 10% voor lanceerstandaards. Het totale beschikbare subsidiebudget is € 2.000.000 (*). Het beschikbare subsidiebudget voor vuurwerkbedrijven is € 600.000.

(*) Toekenning van een subsidie voor detailhandelaren gebeurt op grond van een specifieke rekenmethode. Bekijk de subsidiepagina TSRV voor meer informatie.

Aanvraag indienen

Detailhandelaren en vuurwerkbedrijven komen ieder eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming. Hun aanvraag kunnen zij indienen van 1 oktober 2020 9:00 uur tot en met 30 oktober 2020 12:00 uur. De aanvraag gaat online via mijn.rvo.nl. De hoogte van de tegemoetkoming hangt mede af van het aantal toegekende aanvragen. Bedrijven kunnen vóór de openstelling al beginnen met het opruimen van de voorraden. Belangrijk is dat zij facturen hiervan bewaren om die later in te dienen en rekening houden met de voorwaarden van de TSRV-regeling.

Meer weten?

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV)