Subsidie STEP volledig aangevraagd

Meer artikelen
sociale huurwoningen

Gepubliceerd op: 23 oktober 2018 | Gewijzigd op: 24 oktober 2018

In juni en juli 2018 ontving RVO.nl veel aanvragen voor STEP. Het volledige budget zal naar verwachting verleend worden. Een aanvraag indienen heeft daarom geen zin meer.

In totaal is € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd.

Wachtlijst

Na het bereiken van dit subsidieplafond plaatst RVO.nl de aanvragen op een wachtlijst. Bij vrijval van subsidiegeld na vaststelling kan mogelijk een klein deel van de aanvragen op de wachtlijst, alsnog toegekend worden.

Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht. Lees meer over de wachtlijst onder het kopje Na uw aanvraag op mijn.rvo.nl.

De overheid wil met de STEP-subsidie beheerders van sociale huurwoningen ondersteunen bij het verduurzamen van de woningvoorraad. Hoewel de regeling officieel op 31 december 2018 sluit, heeft het indienen van nieuwe aanvragen geen zin.

Uitbreiding RVV

In het regeerakkoord wordt gesproken over een RVV met een heffingsvermindering verduurzaming. Dit is een uitbreiding van de RVV en is daarmee ook de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP). Het grote verschil tussen de STEP en de RVV is dat de STEP een subsidie is en de RVV een mindering op een heffing (een fiscale maatregel).

Meer weten?

Service menu right