Subsidie voor duurzame sportaccommodaties uitgeput

Meer artikelen
Ruim 650 sportverenigingen, sportstichtingen vroegen subsidie aan voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Het budget van € 6,35 miljoen voor 2017 is daarmee uitgeput. Voor het jaar 2018 stelt het ministerie van VWS nieuw budget ter beschikking.
 
Sportaccommodaties kunnen vanaf 2 januari 2018 weer aanvragen indienen tegen de dan geldende voorwaarden.

 

Voetbalclubs grootste groep

De subsidieregeling opende op 2 januari 2017 en draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Energieakkoord. Het benut daarmee het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen.
 
De meeste subsidieaanvragen kwamen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, vervolgens voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs.

 

Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies.  Andere regelingen voor het energiezuiniger maken van sportaccommodaties zijn de Regeling Groenprojecten en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
 

Meer weten?

Service menu right