Subsidie voor Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij open op 1 november

Meer artikelen
Gevangen vis

Gepubliceerd op: 22 augustus 2018 | Gewijzigd op: 22 augustus 2018

Producentenorganisaties voor visserijproducten, marktdeelnemers uit de visserijsector of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen vanaf 1 november subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten. De projecten richten zich op rendementsverbetering in de visserijketen door kostenbesparing, waardevermeerdering of het beter op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod.

Hoeveel subsidie

Voor deze subsidie is € 2,5 miljoen beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie.

Bent u een mkb-onderneming? Dan kunt u als subsidie maximaal 50% krijgen van de subsidiabele kosten. Bent u geen mkb'er? Dan kunt u maximaal 30% krijgen van de subsidiabele kosten. Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 375.000 subsidie.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan vanaf 1 november 2018. Uw aanvraag moet uiterlijk op 3 januari 2019 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Bespreek uw projectidee

Heeft u interesse in de subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering? En weet u op basis van de informatie nog niet zeker of uw projectidee in aanmerking komt voor deze subsidie? U kunt uw projectidee naar ons toesturen om dit te laten bekijken voordat u een aanvraag indient.

Stuur een e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl. Vermeld in uw e-mail alvast uw projectidee, het conceptvoorstel, uw vragen en uw telefoonnummer. Wilt u een afspraak maken? Geef dit dan aan in uw e-mail. De afspraak vindt plaats op onze vestiging in Den Haag (Prinses Beatrixlaan 2). Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om een afspraak in te plannen.

Projecten met de hoogste rangschikking

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Met vooraf opgestelde rangschikkingscriteria rangschikken we de ingediende projecten. Hierbij kijken we of uw project voldoet aan de doelstelling van deze subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidie? Lees het op onze informatiepagina Innovatieprojecten rendementsverbetering. De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Service menu right