Service menu right

Subsidie voor samen leren in projecten duurzamere landbouw

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 13 oktober 2020 | Gewijzigd op: 13 oktober 2020

Er komt een subsidie voor organisaties die een project starten voor kennisoverdracht over duurzamere landbouw. In de projecten leren agrariërs met en van elkaar over duurzamer werken. De projectsubsidie valt onder de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Wat voor project?

Uw project is bedoeld om kennis te delen met agrariërs over duurzamer werken. Het gaat bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot of duurzame akkerbouwbedrijven. Of over duurzaam bodem- en grondwaterbeheer in veenweiden. U vraagt als uitvoerder van het project de subsidie aan. Het grootste deel van uw kosten voor het organiseren van trainingen, workshops of demonstraties wordt dan vergoed. De projecten die het best aansluiten op de behoefte van de agrariërs krijgen subsidie.

Wie doen er mee?

De deelnemers zijn agrariërs die aan u hebben laten weten dat ze meer kennis willen over duurzamere landbouw. De groep kan bestaan uit ondernemers die nu ook al samenwerken. Bijvoorbeeld een samenwerkingsverband of praktijknetwerk. Maar het kan ook een nieuwe groep zijn. De groep heeft minimaal 2 deelnemers.

Aanvragen kan nog niet

De subsidieregeling ligt op dit moment bij de Europese Commissie voor goedkeuring. Houd onze website in de gaten. We verwachten u eind oktober meer informatie te geven. Lees ook de Kamerbrief waarin de minister Schouten de projectsubsidie aankondigt.