Subsidieloze tender Nederlands windpark op zee

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 28 juni 2017 | Gewijzigd op: 05 juli 2017
De tender voor het windpark Hollandse Kust (zuid) kavels I en II zal dit najaar eerst starten als een procedure zonder subsidie. Dit liet minister Kamp van Economische Zaken zojuist in een brief aan de Tweede Kamer weten.
 
Voor deze tender kunnen marktpartijen een bod uitbrengen voor de realisatie van het windpark zonder subsidie. Wanneer er geen geschikt bod binnenkomt in deze procedure, dan zal daarna een tenderprocedure starten mét subsidie.

Rangschikking

In de tender zonder subsidie worden de biedingen beoordeeld op de criteria zoals deze in de Wet Windenergie op zee staan. Dit betreffen de volgende criteria:
    a. de kennis en ervaring van de betrokken partijen;
    b. de kwaliteit van het ontwerp voor het windpark;
    c. de capaciteit van het windpark;
    d. de maatschappelijke kosten;
    e. de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s;
    f. de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie.
Deze criteria zullen de komende periode verder worden uitgewerkt in de nieuwe regeling windenergie op zee.
 
In deze tender gaat het niet meer om de laagste prijs maar om de kwaliteit van de biedende partij, de aanvraag en de hoeveelheid energieproductie in het plan. Wanneer er geen geschikte biedingen worden ontvangen in de subsidieloze procedure zal de tender met subsidie worden opengesteld.
 
Deze worden vervolgens gerangschikt op basis van de biedingsprijs. Deze tender is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de voorgaande tenders voor de windparken in het windenergiegebied Borssele.

Service menu right