Subsidies: kansen voor overheden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidies: kansen voor overheden

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 12 november 2020 | Gewijzigd op: 16 november 2020

RVO voert honderden landelijke en Europese regelingen uit. Ook als gemeente, provincie of waterschap kunt u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld om uw duurzame ambities kracht bij te zetten. Welke regelingen worden veel gebruikt door overheden? En welke andere regelingen moet u zeker eens bekijken?

Via de subsidie- en financieringswijzer kunt u gemakkelijk de passende regeling zoeken. Van subsidies en fiscale regelingen tot leningen en tegemoetkomingen: RVO voert uiteenlopende regelingen uit in opdracht van verschillende ministeries en van Europese Unie. Op dit moment gaan of staan er ongeveer 170 open, waarvan er 60 ook voor overheden bestemd zijn.

Zoekfunctie met filters

Sinds de lancering van de subsidie- en financieringswijzer kunt u gemakkelijker zoeken in alle regelingen. De tool werkt met filters en is ontwikkeld in samenspraak met klanten, zoals mkb-bedrijven, kennisinstellingen en overheden. U geeft bijvoorbeeld aan waar u werkt, waarvoor u geld zoekt, voor welke sector of in welk land.

Ondernemers doorverwijzen

Selecteer bijvoorbeeld op de economische gevolgen van het coronavirus en u ziet de relevante regelingen in uw scherm. In de resultatenlijst staat het doel en doelgroep van de regeling vermeld. Klik op een regeling en u komt op een pagina waarop de regeling op een uniforme, herkenbare manier wordt uitgelegd.

Wijs als overheid gerust ondernemers op deze zoekmogelijkheid als ze bij u aankloppen voor ondersteuning.

Top 5 en tip 5 voor overheden

Top 5

 1. ISDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers
  Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.
 2. LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten
  Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo’s voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.
 3. INTERREG Europe
  Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwitserland)
 4. SBIR innovatie in opdracht
  Innovatiecompetitie waarmee de overheid ondernemers kan uitdagen om met innovatieve producten en diensten te komen die maatschappelijke vraagstukken oplossen.
 5. Extern Advies Warmtetransitie (EAW)
  Subsidie voor gemeenten die aan de slag willen met hun met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen.

Tip 5

 1. Woningbouwimpuls voor gemeenten
  Subsidie voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen oplossen.
 2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
  Eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten die huurders en eigenaar-bewoners willen stimuleren energie te besparen in hun woning, om zo de CO2-uitstoot en de woonlasten te verlagen.
 3. Partnering for Green Growth (P4G)
  Dit initiatief ondersteunt publiek-private partnerschappen (PPP’s) bij hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
 4. Connecting Europe Facility (CEF) Transport
  Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.
 5. Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening
  Financiële bijdrage voor gemeenten, veiligheidsregio’s, provincies en (hulp)organisaties voor hun optreden bij een ramp of incident.

Regio-liaisons: uw vaste contactpersoon

Andere ondersteuning nodig? RVO heeft deskundigheid op allerlei vlakken. Regio-liaisons koppelen u aan de juiste experts. De regio-liaisons zijn de contactpersoon om u met uw specifieke vraag te koppelen aan collega’s binnen RVO of een van onze netwerken met experts.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.