Service menu right

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS): stand van zaken

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 16 juni 2020 | Gewijzigd op: 17 juni 2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) blijkt duidelijk te voorzien in een behoefte. Sinds de openstelling wordt de TOGS-regeling continu gemonitord en geëvalueerd. Staatssecretaris Mona Keijzer informeerde, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer in een brief over de stand van zaken.

De TOGS-regeling blijkt duidelijk te voorzien in een behoefte. Het geautomatiseerde aanvraagproces maakt een snelle aanvraag en een snelle uitbetaling mogelijk. Tot en met 27 mei 2020 dienden ondernemers een kleine 200.000 aanvragen in en keerde RVO circa € 750 miljoen uit. Daarmee heeft de TOGS-regeling uit het noodpakket banen en economie een groot bereik onder de ondernemers in de doelgroep.

Monitoren, evalueren en aanpassen

Sinds de openstelling wordt de TOGS-regeling continu gemonitord en geëvalueerd. Dit heeft een aantal keer geleid tot een uitbreiding van de regeling.
Sinds eind april 2020 kunnen ondernemers ook met hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. Deze uitbreiding betrof ondernemers die in eerste instantie geen aanspraak konden maken op deze regeling met hun hoofdactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover bleek dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Inmiddels zijn ruim 13.000 aanvragen op basis van de nevenactiviteit toegekend.

Maatwerk

Ruim 8000 ondernemers hebben aangegeven dat zij onder de verkeerde SBI-code geregistreerd staan en recht hebben op de TOGS. RVO toetst deze meldingen samen met de Kamer van Koophandel. Ruim 3000 ondernemers zijn inmiddels geholpen dankzij deze maatwerkaanpak. De overige ondernemers krijgen spoedig uitsluitsel of hebben dit inmiddels ontvangen.   
Gelet op de criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van de SBI-codes en op basis van voortschrijdend inzicht is er een aantal rechtzettingen gedaan voor sectoren die niet volledig gedekt bleken door de SBI-codes die van toepassing waren. Het aanvraagformulier is hier inmiddels op aangepast, evenals het overzicht van vastgestelde SBI-codes, de voorwaarden en de adviestool. U kunt de regeling nog tot en met vrijdag 26 juni aanvragen.

Lees ook het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Meer weten?

Andere mogelijkheden voor financiering

Komt u niet in aanmerking voor de TOGS-regeling? Er zijn andere regelingen die u mogelijk wel kunnen helpen. Bekijk deze regelingen op Rijksoverheid.