Service menu right

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): vervolg op TOGS

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 19 juni 2020 | Gewijzigd op: 29 juni 2020

Eind juni opent de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze regeling stelt de overheid mkb-bedrijven, die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, in staat hun vaste lasten te betalen. Wat is nu bekend over deze subsidie?

De subsidie is voor bedrijven en verenigingen die meer dan 30% van hun omzet verloren hebben door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt bij het betalen van vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

Berekening subsidiebedrag

De subsidie is geen vooraf vastgesteld bedrag, zoals bij de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). De TVL is veel meer dan de TOGS toegespitst op het individuele niveau van de ondernemer. Het subsidiebedrag hangt af van uw omzetverlies en de omzet in de referentieperiode (in principe dezelfde periode in 2019).

Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend, op basis van gegevens van het CBS. De exacte berekening staat binnenkort op onze website. Het maximale subsidiebedrag van de TVL bedraagt € 50.000 voor 4 maanden, namelijk vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

SBI-codes

De TVL richt zich op dezelfde doelgroep als de TOGS. Voor de TVL gelden daarom dezelfde SBI-codes als voor de TOGS. U kunt alvast in het overzicht kijken of uw bedrijf hieronder valt.

Bekijk het overzicht vastgestelde SBI-codes TOGS

Nieuwe aanvraag

Het is geen voorwaarde dat u de TOGS heeft aangevraagd. Heeft u wel een aanvraag gedaan en toegekend gekregen? En wilt u ook de TVL-subsidie ontvangen? Dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag doen. Informatie en aanvraagformulieren vindt u binnenkort op onze website. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning (niveau 1 of hoger) of DigiD nodig.

We begrijpen dat het voor u als ondernemer belangrijk is zo snel mogelijk te kunnen aanvragen. Wij zijn druk met alle voorbereidingen en doen er alles aan de TVL snel te openen. Naar verwachting is dit eind juni.

Op de hoogte blijven

Ontvang per e-mail bericht als er meer bekend is over de TVL. Of houd onze website in de gaten.

Schrijf u in voor onze TVL-updates
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)