Tender innovatiekavel Borssele open van 2 tot 18 januari

Meer artikelen
Windgebied Borssele kavel V - innovatiekavel

De tender voor het innovatiekavel in het windenergiegebied Borssele (Borssele V) opende op 2 januari 2018. Een plan indienen kan tot en met 18 januari 17:00 uur.

Op het innovatiekavel krijgen aanvragers de kans innovaties voor windenergie op zee te demonstreren onder echte condities. Er wordt door de overheid een subsidie verstrekt voor de geleverde elektriciteit en voor de hogere investeringskosten. Naast de subsidie en de vergunning voor de bouw en exploitatie is er ook garantie op netaansluiting.

Het vermogen op deze kavel ligt tussen de 6 en 20 MW. Dit vermogen wordt geleverd door maximaal twee molens.

Doelstelling van de innovatiekavel

  • Een mogelijkheid creĆ«ren voor in Nederland gevestigde ondernemers om reeds ver ontwikkelde technologie uit te testen dan wel te demonstreren voor echte marktintroductie (showcase). Het gaat hier vooral om innovaties die zich minder lenen om in de reguliere kavels mee te experimenteren
  • Een bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor windenergie
  • Een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door verbreding van de markt en (export)potentieel voor Nederlandse bedrijven
  • Een bijdrage leveren aan kennisopbouw in Nederland door het Nederlandse MKB en de Nederlandse kennisinstellingen erbij betrekken

De aanvragen worden gerangschikt aan de hand van vier criteria: de bijdrage aan de kostprijsreductie van windenergie op zee, de bijdrage aan de Nederlandse economie, de innovativiteit en de kwaliteit van het project.

Meer weten?

Service menu right