Service menu right

Tijdelijke verhoging subsidiebedragen SEEH

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 22 mei 2020 | Gewijzigd op: 21 juli 2020

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Aanvragen

SEEH voor particuliere woningeigenaren:
Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag.

SEEH voor VvE:
VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór de verbetering van hun gebouw.

Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd. U vindt deze op onderstaande pagina's.

Nieuwe subsidiebedragen

De nieuwe subsidiebedragen per maatregel worden medio augustus gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt ze eventueel al bekijken in de betreffende internetconsultatie. Ook vindt u de aangepaste bedragen op de SEEH-pagina's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en op de digitale formulieren. Mocht u in aanmerking komen voor het nieuwe subsidiebedrag dan wordt dit automatisch vanuit RVO toegekend.

Meer weten?