Toekomst gassamenstelling vraagt om innovaties

Meer artikelen
SBIR Flexibilisering Nederlandse Gassamenstelling

Gepubliceerd op: 23 juli 2018 | Gewijzigd op: 23 juli 2018

In de toekomst wil Nederland beschikken over een duurzame energiehuishouding. De samenstelling van gas gaat veranderen. En dat betekent ook dat technologische innovaties nodig zijn, zodat eindgebruikers het gas efficiënt en veilig kunnen gebruiken.

Gas zal de komende tijd een belangrijke energiebron blijven. Dat betekent een hogere (lokale) productie en import van duurzaam gas, om aan de vraag naar gas te kunnen voldoen. Het gevolg is dat de samenstelling van het gas op de Nederlandse markt meer varieert dan in het verleden.   

Aardgasproductie

De samenstelling en de verbrandingseigenschappen van het huidige geleverde gas is al lange tijd hetzelfde. Dit komt omdat de samenstelling van het aardgas uit het veld in Groningen bekend is. De aardgasproductie uit Groningen neemt af vanwege aardgasbevingen

Nederland zou meer aardgas moeten importeren, dat een hogere calorische waarde en propaangetal heeft. Dit heeft gevolgen voor de apparatuur van hoogcalorische gasgebruikers. Het hoogcalorische gas moet dezelfde kwaliteit hebben als dat uit Groningen.

Duurzame gassen zoals biogas, syngas en waterstof gaan in de toekomst een grotere rol spelen in onze energievoorziening. 

Bijdrage technologieën

Er is een toenemende vraag naar de nieuwe technologieën. Bedrijven die van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas willen overschakelen, moeten daarvoor hun installatie  aanpassen. Zij kunnen gebruik maken van de ontwikkelde technologieën, zoals snelle metingen van aardgassamenstelling, optimale verbrandingsregelingen of branders die tot 100% waterstof aankunnen.

Variatie in gassamenstelling

De variatie in de gassamenstelling heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, emissies, veiligheid en leveringszekerheid. Een vaste instelling van bestaande apparatuur geeft geen optimaal effect meer voor de verbranding van gas.

Denk daarbij aan hr-ketels, motoren en turbines. Voorbeelden van problemen zijn: onvolledige verbranding, storingen, het kloppen van motoren of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals toenemende emissies van CO2 en NOx.

Meer weten?

Service menu right