Service menu right

Toewijzing en schorsing aanvragen mais uit landen buiten de EU

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 9 juli 2020 | Gewijzigd op: 09 juli 2020

Nieuwsbericht 20.047 – Vanaf 1 juli kon u invoercertificaten aanvragen voor mais uit landen buiten de Europese Unie (EU). De Europese Commissie heeft de toewijzingen bekendgemaakt.

Op 1 juli 2020 opende de 2e tranche voor mais uit landen buiten de EU (verordening 969/2006). De eerste gelegenheid om aan te vragen was uiterlijk 3 juli 2020 om 13:00 uur. Er is meer mais aangevraagd dan er beschikbaar is.

Toewijzing

De Commissie heeft een toewijzingscoëfficiënt gepubliceerd van 1,296806%. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u dit percentage van de aangevraagde hoeveelheid.

Schorsing

U kunt voor dit contingent geen aanvragen meer indienen tot en met het einde van het contingentjaar.

Meer informatie

Kijk op de pagina Invoer granen voor alle informatie. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Voor vragen over:

  • de regeling: 088 042 6729
  • uw aanvraag: 088 042 6755
  • uw zekerheid: 088 042 6600