Toewijzing en schorsing contingent suiker India

Meer artikelen
Suikerbietenoogst

Gepubliceerd op: 24 mei 2018 | Gewijzigd op: 24 mei 2018

Nieuwsbericht 18.040 - In de eerste 7 dagen van mei kon u invoercertificaten aanvragen voor diverse contingenten in de sector suiker. De Europese Commissie heeft de toewijzingen bekendgemaakt.

Bekijk de tabel met toewijzingen (pdf).

Contingent suiker uit India overvraagd

Voor het contingent 09.4321, suiker uit India, is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is. De Europese Commissie heeft een toewijzingscoëfficiënt gepubliceerd van 5,555555%. Heeft u een aanvraag ingediend, dan krijgt u dit percentage van de aangevraagde hoeveelheid. Het is niet meer mogelijk om aanvragen voor dit contingent in te dienen tot en met het einde van het contingentjaar (30 september).

Contingenten suiker overige herkomst volledig toegewezen

Voor de overige contingenten in de sector suiker is er niet méér aangevraagd dan er beschikbaar is. Als u voor een van deze contingenten een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u de gevraagde hoeveelheid.

Meer informatie

Meer informatie over de invoerregelingen in de sector suiker vindt u op de informatiepagina Regeling invoer sector suiker.

Heeft u vragen? Neem contact op met RVO.nl via telefoonnummer 088 04 26 753 of 088 0426 752.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Service menu right