Service menu right

Toewijzing en schorsing invoercertificaten suiker India

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 30 september 2019 | Gewijzigd op: 30 september 2019

Nieuwsbericht 19.078 - Van 9 tot en met 13 september 2019 kon u invoercertificaten aanvragen voor diverse contingenten in de sector suiker. De Europese Commissie (EC) heeft de toewijzingen bekendgemaakt.

Contingent suiker uit India overvraagd

Voor het contingent 09.4321 (suiker uit India) is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is. De EC heeft een toewijzingscoëfficiënt gepubliceerd van 1,851851%. Heeft u een aanvraag ingediend, dan krijgt u dit percentage van de aangevraagde hoeveelheid. Tot en met het einde van het contingentjaar kunt u voor dit contingent geen aanvragen meer indienen.

Contingenten suiker overige herkomst volledig toegewezen

Voor de overige contingenten in de sector suiker is er niet méér aangevraagd dan er beschikbaar is. Als u voor een van deze contingenten een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u de gevraagde hoeveelheid.

Meer weten?

Op de pagina Invoer suiker vindt u alle verdere informatie.

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op. Voor vragen over:

  • de regeling: 088 042 6850
  • uw aanvraag: 088 042 6707 of 088 042 6762
  • uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468