Toewijzing en schorsing suiker India december 2017

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.122 - De Europese Commissie (EC) heeft het toewijzingspercentage bekendgemaakt voor het tariefcontingent suiker uit India (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2420).

Toewijzing en schorsing

Na het opheffen van de recente schorsing was er een hoeveelheid van 263.167 kilo beschikbaar. U kon de eerste 7 dagen van december 2017, tot uiterlijk 13.00 uur, een certificaataanvraag indienen.

Er is voor dit tariefcontingent (volgnummer 09.4321) meer aangevraagd dan beschikbaar is. Het toewijzingspercentage is vastgesteld op 25,000213%. Heeft u een aanvraag voor dit contingent ingediend? Dan ontvangt u een invoercertificaat met de door u aangevraagde hoeveelheid vermenigvuldigd met het toewijzingspercentage.

De indiening van nieuwe certificaataanvragen voor dit tariefcontingent is opnieuw geschorst tot het einde van de contingentsperiode 2017/2018.

Geldigheid invoercertificaten

Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de Basisregeling invoer- en uitvoer sector suiker (pdf).

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl:

Team in- en uitvoer, 088 042 67 62

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right