Toewijzing invoercertificaten eiersector

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.120 - De Europese Commissie heeft het toewijzingspercentage gepubliceerd voor de invoerregeling GATT eieren en ovoalbumine. Het toewijzingspercentage is vastgesteld met uitvoeringsverordening (EU) 2017/2047.

Van 1 tot en met 7 december 2017 kon u voor deze regeling invoercertificaten aanvragen. Voor contingent 09.4401 is meer aangevraagd dan er beschikbaar was. Het toewijzingspercentage is 99,823823%. Voor de contingenten 09.4015 en 09.4402 is er minder aangevraagd dan de beschikbare hoeveelheid. Heeft u voor deze contingenten aangevraagd? Dan krijgt u uw certificaat met de aangevraagde hoeveelheid.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de pagina Regeling eieren en eiproducten.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl:

  • bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
  • bij vragen over uw bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Service menu right