Toewijzing invoercertificaten rijst april 2018

Meer artikelen
Rijstveld

Gepubliceerd op: 1 mei 2018 | Gewijzigd op: 1 mei 2018

Nieuwsbericht 18.035 - De Europese Commissie heeft de aanvragen voor invoercertificaten voor rijst toegewezen. Van 3 tot en met 16 april kon u aanvragen indienen voor diverse tariefcontingenten volwitte en halfwitte rijst.

Toewijzing

Voor de contingenten:

  • 09.4127 rijst uit de Verenigde Staten,
  • 09.4128 rijst uit Thailand en
  • 09.4129 rijst uit Australië
    is er niet meer aangevraagd dan er beschikbaar was. Heeft u voor een van deze contingenten aangevraagd, dan krijgt u een certificaat met de gevraagde hoeveelheid.

Voor het contingent 09.4130 rijst van oorsprong uit andere landen is er meer aangevraagd dan er beschikbaar was. De Europese Commissie heeft voor dit contingent een toewijzingspercentage van 0,700961% vastgesteld. Het is mogelijk dat door dit toewijzingspercentage de toegewezen hoeveelheid lager is dan 20 ton per aanvraag. Is dit het geval, dan wordt van het totaal van deze hoeveelheden, partijen van 20 ton gemaakt. Een eventueel resterende hoeveelheid wordt gelijkelijk verdeeld over de partijen van 20 ton. Door middel van loting wijzen wij deze partijen toe aan de aanvragers. Bent u niet een van de begunstigden, dan wordt de gestelde zekerheid onmiddellijk vrijgegeven.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 3e daarop volgende maand.

Meer informatie

Lees ook onze informatiepagina Regeling invoer rijst.
Heeft u vragen over uw aanvraag? Neem telefonisch contact op met RVO.nl: 088 042 67 55 of 042 67 58.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right