Toewijzing invoercertificaten zuivel

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.110 - De Europese Commissie (EC) heeft de toewijzing bekend gemaakt voor de preferentiële invoerregelingen voor melk en zuivelproducten voor de deelperiode januari tot en met juni 2018. Van 20 tot en met 30 november 2017 kon u hiervoor invoercertificaten aanvragen.

Toewijzing

De Europese Commissie heeft met verordening (EU) 2017/2314 een toewijzingspercentage van 0,608872% toegekend voor contingent 09.4602 (boter en andere producten uit Oekraïne). Heeft u voor dit contingent een aanvraag ingediend, dan krijgt u dit percentage van uw aangevraagde hoeveelheid.

Voor de andere contingenten was er minder aangevraagd dan er beschikbaar is. Als u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een invoercertificaat met de door u aangevraagde hoeveelheid.

Geldigheid invoercertificaten

De invoercertificaten zijn geldig voor de deelperiode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

Contact en informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), T: 088 04 26731.

Bekijk voor meer informatie ook de pagina Regeling invoer zuivel.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right