Toewijzing invoercontingenten pluimvee en eieren Oekraïne

Meer artikelen
kip en ei

Gepubliceerd op: 23 maart 2018 | Gewijzigd op: 23 maart 2018

Nieuwsbericht nr. 18.025 - De Europese Commissie (EC) heeft de toewijzingspercentages gepubliceerd voor invoercontingenten in de pluimvee- en eiersector Oekraïne. Hiervoor kon u van 1 tot en met 7 maart 2018 importrechten en/of invoercertificaten aanvragen.

Toewijzing

Voor het contingent pluimveevlees uit Oekraïne (volgnummer 09.4273) is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is. Voor dit contingent heeft de EC een toewijzingspercentage vastgesteld van 2,541859%. Heeft u hiervoor aangevraagd dan krijgt u importrechten vermenigvuldigd met dit percentage. Voor de contingenten pluimeevlees uit Oekraïne (volgnummer 09.4274) en eieren uit Oekraïne (volgnummers 094275 en 09.4276) is er minder aangevraagd dan er beschikbaar is. Heeft u hier voor aangevraagd, dan krijgt u importrechten of invoercertificaten voor de gevraagde hoeveelheid.

Vanaf 1 januari 2018 publiceert de EC toewijzingen op een openbare website. Selecteer eerst het jaartal, daarna de gewenste sector en scroll vervolgens naar beneden om het betreffende contingentnummer te vinden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de Basisregeling invoer pluimvee en eieren (pdf).

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl:

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31
Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right