Service menu right

Toewijzing invoertariefcontingenten zuivelsector juni 2019

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 24 juni 2019 | Gewijzigd op: 24 juni 2019

Nieuwsbericht 19.052 – De Europese Commissie (EC) heeft de toewijzing gepubliceerd voor de invoertariefcontingenten in de zuivelsector (Verordening (EG) nr. 2535/2001). Hiervoor kon u van 3 tot en met 7 juni 2019 aanvragen indienen.

Toewijzing

Contingentnummer 09.4602 (boter uit Oekraïne) is overvraagd. Er is een toewijzingspercentage vastgesteld van 1,272348%. Als u hiervoor een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een invoercertificaat met de door u aangevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met dit percentage. Voor alle andere tariefcontingenten krijgt u de aangevraagde hoeveelheid toegewezen.

Voor regelingen of contingentnummers waarvoor niet is aangevraagd of minder is aangevraagd dan beschikbaar is, publiceren wij de toewijzingspercentages niet meer. De EC publiceert alle toewijzingspercentages op een openbare website. De EC vermeldt hierin ook de hoeveelheid voor de volgende aanvraagperiode.

Meer informatie

Lees meer over de invoerregelingen in de zuivelsector op onze informatiepagina Regeling invoer zuivel.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bel voor vragen over:

  • de regeling: 088 042 685
  • uw aanvraag: 088 042 6731 of 6777
  • uw zekerheid: 088 - 042 5831 of 4468