Toewijzing uitvoercertificaten kaas Verenigde Staten

Meer artikelen
kaas

Nieuwsbericht 17.091 - De Europese Commissie (EC) heeft de toewijzing bekend gemaakt voor de tariefcontingenten voor de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten. Hiervoor kon u van 1 tot en met 8 september 2017, uiterlijk om 13.00 uur, certificaataanvragen indienen.

Toewijzing

Meer aanvragen dan de beschikbare hoeveelheid

Als er meer is aangevraagd dan er beschikbaar is, past de EC een toewijzingscoëfficiënt toe. Heeft u voor die betreffende contingenten een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u een uitvoercertificaat met de door u aangevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met het betreffende toewijzingspercentage.

Als de toepassing van het toewijzingscoëfficiënt tot een toewijzing van minder dan 10 ton per uitvoercertificaat leidt, wijst RVO.nl uitvoercertificaten van minimaal 10 ton toe door een loting onder de aanvragers die minder dan 10 ton zouden ontvangen.

Minder aanvragen dan de beschikbare hoeveelheid

Zijn de aanvragen lager dan de voor het contingent beschikbare hoeveelheid? Dan kan de EC de resterende hoeveelheden aan de aanvragers toewijzen in verhouding tot de ingediende aanvragen. Ook in die situatie past de EC een toewijzingscoëfficiënt toe. Als aanvrager moet u binnen een week na de bekendmaking van het aangepaste toewijzingscoëfficiënt aan RVO.nl mededelen welke extra hoeveelheid u wilt accepteren. De gestelde zekerheid wordt dan overeenkomstig verhoogd.

Voor de afgewezen aanvragen, of voor de hoeveelheden die hoger dan die zijn toegewezen, wordt de zekerheid geheel of gedeeltelijk vrijgegeven.

U vindt de toewijzingscoëfficiënten Kaas naar de Verenigde Staten in de tabel onder Downloads onderaan deze pagina.

Geldigheid

De certificaten worden uiterlijk op 15 december 2017 afgegeven en zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Meer informatie

Voor informatie over de toegewezen hoeveelheden per aanvraag belt u met het Team in- en uitvoer van de afdeling IMM: 088 042 67 31 of 088 042 67 37.

De algemene voorwaarden en bepalingen vindt u in de Basisregeling uitvoer zuivel (pdf). Gebruik altijd de meest actuele versie van de basisregeling.

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right