Toewijzingen en schorsing diverse invoercontingenten in de sector granen

Meer artikelen

Nieuwsbericht 18.003 - Voor een aantal invoercontingenten in de sector granen is in de week van 2 tot en met 5 januari 2018 (uiterlijk om 13.00 uur) meer aangevraagd dan er beschikbaar is. Voor deze contingenten heeft de Europese Commissie een toewijzingspercentage vastgesteld. Het is voor deze contingenten niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen vanaf 5 januari 2018 vanaf 13.00 uur, tot en met het einde van de (deel)contingentperiode.

Invoer van mais uit derde landen

Voor dit contingent (Verordening 969/2006, contingent 09.4131) is het toewijzingspercentage 1,698660%. Op 1 juli 2018 opent de inschrijving voor de tweede tranche. De Commissie kan besluiten de tweede tranche vervroegd te openen. Als dat gebeurt stellen wij u op de hoogte.

Invoer diverse granen uit Oekraïne

Binnen verordening 2015/2081 is voor 2 contingenten een toewijzingspercentage vastgesteld. Dat zijn:

  • contingent 09.4306: 2,695794%
  • contingent 09.4308: 1,755791%

Binnen verordening 2017/2200 is ook voor 2 contingenten een toewijzingspercentage vastgesteld. Dat zijn:

  • contingent 09.4277: 2,154426%
  • contingent 09.4278: 1,798824%
Voor bovenstaande contingenten kunt u in 2018 geen aanvragen meer indienen.
 

Meer informatie

  • Vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Vragen over uw aanvraag: 088 042 67 55 of 088 042 67 52
  • Vragen over uw zekerheid: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right