Service menu right

Topsector Energie zoekt innovatieve geo-energieprojecten

Meer artikelen
deltawerken
Gepubliceerd op: 26 juni 2019 | Gewijzigd op: 08 juli 2019

Geo-energie vormt een belangrijke pijler voor ons nieuwe duurzame energiesysteem. Heeft u een vernieuwend projectidee hiervoor? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Geo-energie.

Wij zoeken partijen die al bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen voor duurzame energie zoals geothermie of niet-fossiele energieopslag. Ook nieuwe betaalbare concepten, componenten en producten voor winning van duurzame energie uit de diepe ondergrond en opslag van duurzame energie in de diepe ondergrond komen in aanmerking.

Het is belangrijk dat u daarbij ook rekening houdt met risico's, veiligheid, integriteit en het maatschappelijk draagvlak.

Dien uw projectvoorstel in!

Dien een projectvoorstel in bij RVO.nl. U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 juli 9:00 uur tot en met 8 oktober, 17:00 uur.

Meer weten?