Tracé Borssele via het Veerse Meer gekozen als voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tracé Borssele via het Veerse Meer gekozen als voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 november 2020 | Gewijzigd op: 27 november 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. Hij heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer geworden. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele.

Voor de Beta-verbinding is ook het voorkeursalternatief gekozen. Ga naar het nieuwsbericht ‘Tracé via zuidkant Maasvlakte gekozen als voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta’.

Het tracé in beeld

In onderstaande animatie (klik op onderstaande foto) en kaartjes ziet u het tracé en de locatie van het converterstation.

Afweging keuze

Uit de onderzoeken naar milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid bleek dat dit alternatief naar Borssele met name het beste scoort op de thema’s milieu, techniek en kosten. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat. U leest meer over de onderbouwing van de keuze in de brief aan de colleges van betrokken overheden.

Vragen of aandachtspunten?

Heeft u vragen over de keuze van het voorkeursalternatief of aandachtspunten voor de uitwerking ervan? Het ministerie van EZK en TenneT organiseren een digitale bijeenkomst waarvoor u van harte welkom bent. Daarnaast worden er ook drie digitale themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen waar naar verwachting vragen over leven bij mensen uit de omgeving van het voorkeursalternatief. Het gaat om de thema's magneetvelden, geluid en landbouw.

De digitale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en tijdstippen:

 • Dinsdag 8 december van 19.00 tot 20.00 uur:
  algemene bijeenkomst over het voorkeursalternatief en het vervolgproces
 • Woensdag 9 december van 19.00 tot 20.00 uur:
  bijeenkomst over het thema magneetvelden
 • Dinsdag 15 december van 19.00 tot 20.00 uur:
  bijeenkomst over het thema landbouw
 • Woensdag 16 december van 19.00 tot 20.00 uur:
  bijeenkomst over het thema geluid

Tijdens deze digitale bijeenkomsten wordt een korte presentatie gegeven en kunt u vragen stellen. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten via dit aanmeldformulier of bellen naar 070 379 89 79.

Heeft u liever een telefonisch een een-op-een-gesprek? Daarvoor kunt zich ook aanmelden via bovenstaande link of door te bellen naar het bovengenoemde telefoonnummer. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van te voren doorgeeft.

Vervolg van het proces

De komende maanden wordt het voorkeursalternatief, samen met de verschillende belanghebbenden in de omgeving, verder onderzocht en in meer detail uitgewerkt.

Als de onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting eind 2021 door EZK ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport. Iedereen kan naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Dat is een formele reactie. Alleen als u een zienswijze op een ontwerpbesluit geeft, kunt u later - na vaststelling van dat besluit - ertegen in beroep gaan.

Tijdens dit traject blijven we in gesprek met bewoners en andere belanghebbende partijen in de omgeving van het project. In het participatieplan staat hier meer informatie over. De aangepaste versie hiervan vindt u vanaf eind januari 2021 op deze website.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.