Uitbetalen betalingsrechten 2017 gestart

Meer artikelen

We zijn gestart met het uitbetalen van de goedgekeurde aanvragen voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers (BBR).

De beslissing op uw aanvraag voor uitbetaling van BBR kan een toewijzing zijn en dan krijgt u dus het volledige bedrag in één keer uitbetaald, of een eerste betaling. Maar het kan ook een afwijzing zijn.

Uitbetaling

In totaal kregen we 46.100 aanvragen binnen. 90% daarvan verwachten we uiterlijk 31 december te hebben afgehandeld. Ongeveer 4.500 aanvragers ontvangen nu eerst alleen de basisbetaling. Dit komt omdat controles op de vergroening en de jonge landbouwers nog niet zijn afgerond.

Krijgt u een bedrag van de BBR op uw rekening? Dan ontvangt u de beslisbrief met daarin de toelichting op dit bedrag binnen 7 kalenderdagen. Is uw aanvraag afgewezen? Dan sturen we een beslisbrief met daarin de reden van afwijzing.

Uitbetaling niet eerder dan 1 december

Wij betalen u niet voor 1 december, omdat Europese regelgeving bepaalt dat lidstaten - en dus ook Nederland - de BBR pas vanaf 1 december mogen uitbetalen.

Volg uw aanvraag

U kunt de status van uw aanvraag volgen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl (eerst inloggen). Onder Lopende zaken ziet u met welke stap in de afhandeling van uw aanvraag wij bezig zijn. Helaas kunnen we niet vooraf aangeven wanneer we u uitbetalen.

Meer informatie

Op de pagina Voortgang uitbetalingen betalingsrechten 2017 vindt u een overzicht van het aantal afgehandelde aanvragen.

Service menu right