Service menu right

Uitbetaling voorschot basis- en vergroeningsbetaling begonnen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 3 juli 2020 | Gewijzigd op: 10 september 2020

We zijn gestart met de uitbetaling van de voorschotten op de basis- en vergroeningsbetalingen. Als u een voorschot heeft aangevraagd, krijgt u deze maand uw beslisbrief. U kon het voorschot tot en met 15 juni aanvragen.

Verrekening met definitieve uitbetaling

In totaal hebben we 13.480 aanvragen voor een voorschot ontvangen. Het voorschot is € 300 per hectare subsidiabele landbouwgrond waar u een betalingsrecht voor heeft. Vanaf december kunt u de definitieve beslissing over de subsidies verwachten. Wij verrekenen uw voorschot met de definitieve betaling. U ziet dan ook hoeveel de-minimissteun u krijgt.

Meer weten?

Lees meer over het voorschot op de pagina Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020.