Service menu right

Verduurzamen gebouwde omgeving betaalbaarder door innovaties

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 29 januari 2020 | Gewijzigd op: 06 februari 2020

4 grote projecten gaan de verduurzaming van gebouwen betaalbaarder maken met innovaties en integrale oplossingen. De kosten voor renovatie met een duurzame warmtevoorziening verminderen daarmee met 20% tot 50%. Ze krijgen in totaal bijna € 40 miljoen subsidie vanuit de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP).

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): "Dit is een geweldige stap in de goede richting. Alleen door samen te werken en de handen uit de mouwen te steken zetten we stappen naar een energieneutrale toekomst." Deze MMIP’s stelt de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving centraal. Hij daagt bedrijven en hun partners uit om gezamenlijk innovatieve en integrale oplossingen te vinden voor versnelde renovatie van de gebouwde omgeving.

Aardgasvrije woningen

De partijen gaan ervoor om samen tussen nu en 2030 de kosten voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen 20% tot 40% omlaag te krijgen. Deze innovaties en integrale oplossingen zijn nodig om de energietransitie betaalbaar te maken voor woningeigenaren. Veel woningcorporaties zijn nu al aan de slag met het versneld verduurzamen van 100.000 sociale huurwoningen.

Fossielvrije energiesystemen

Eén van de projecten is Future Factory. Partijen ontwikkelen op industriële schaal kant-en-klare isolatie en fossielvrije energiesystemen voor aardgasvrije woningen. De Future Factory moet voor 2025 jaarlijks maar liefst 5.000 renovaties mogelijk maken die passen op 40% van de woningen in Nederland. Door het opschalen en het neerzetten van een Mega Factory kan dit worden verhoogd naar 25.000 woningen per jaar voor lagere kosten. Dit project is belangrijk het doel uit het Klimaatakkoord te halen dat in 2030 jaarlijks 200.000 woningen moeten worden gerenoveerd.

Duurzaam warmte en koude

2 andere projecten welke op subsidie van de MMIP-regeling kunnen rekenen zijn WarmingUp en Helena all-electric Energieconcept. Deze zetten in op het betaalbaarder maken van duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving. Het project Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) maakt het viertal compleet. Dit laatste project richt zich net als de Future Factory op duurzame renovaties.

TKI Urban Energy

De MMIP’s geven invulling aan de innovatieopgaven van het Klimaatakkoord. De MMIP-regeling komt voort uit het programmerende werk van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Urban Energy. Zij hielpen samenwerkingsverbanden formeren die subsidie konden aanvragen helpen formeren en ondersteunde daarbij.

Meer weten?

Samenvatting alle 4 de projecten