Vereenvoudiging WBSO voor ondernemers

Meer artikelen
een WBSO ondernemer aan het werk

Bedrijven die in 2018 gebruik maken van de WBSO kunnen in 2019 eenvoudiger hun S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven doorgeven.

De vereenvoudiging van deze verplichte WBSO-mededeling is aangekondigd in het Belastingplan 2018, in de overige fiscale maatregelen 2018.

Het houdt in dat bedrijven in 2019 via één mededeling alle gemaakte S&O-uren (en kosten en uitgaven) kunnen doorgeven voor alle S&O-verklaringen van 2018.

Voor bedrijven die in 2017 een of meerdere S&O-verklaringen hebben ontvangen, blijft de verplichte mededeling zoals het nu is. Zij moeten voor 1 april 2018 de gemaakte uren (en eventuele kosten en uitgaven) doorgeven per S&O-verklaring.

Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan hoeft u alleen een mededeling te doen als u minder dan 500 S&O-uren per kalenderjaar heeft gerealiseerd.

WBSO stimuleert R&D

Via de WBSO stimuleert het ministerie van Economische  Zaken ondernemers om meer te investeren in Research & Development. Ondernemers die gebruik maken van de WBSO kunnen hiermee hun kosten voor R&D verlagen.

Service menu right