Verenigd Koninkrijk ratificeert UPC Agreement

Meer artikelen
Vlaggen landenkeuze octrooien

Gepubliceerd op: 3 mei 2018 | Gewijzigd op: 3 mei 2018

Op 26 april ratificeerde het Verenigd Koninkrijk het ‘Agreement on a Unified Patent Court’ (UPC Agreement) ofwel de ‘Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht’. Daarmee is de totstandkoming van de nieuwe Europese octrooirechtbank én het unitair octrooi een stap dichterbij gekomen.

De ratificatie is een belangrijke stap naar de inwerkingtreding van het Europees octrooipakket. Dit pakket bestaat uit de oprichting van een Europese octrooirechtbank - het Unified Patent Court (UPC) - en de introductie van het unitair octrooi.

Unitair octrooi en UPC

Het unitair octrooi is in de kern het bestaande Europese octrooi, zoals het Europees Octrooibureau dat verleent  Het Europees Octrooibureau kent aan dat octrooi eenheidswerking toe voor de hele Europese markt, voor zover EU-lidstaten aan het unitair octrooi deelnemen.
Het Unified Patent Court beslist in één keer voor alle deelnemende lidstaten over inbreuk op en nietigheid van zowel het nieuwe unitaire octrooi als het bestaande Europese octrooi.

Alleen nog ratificatie Duitsland

Er zijn inmiddels 16 ratificaties gedeponeerd. Voor de start van het UPC is alleen nog de ratificatie van Duitsland nodig. Het Duitse parlement had al in 2017 deelname aan het UPC Agreement goedgekeurd, maar de Duitse ratificatie is opgeschort nadat een Duitse burger een klacht tegen de goedkeuringswet indiende bij het Duitse Constitutionele Hof (‘Bundesverfassungsgericht’). Over deze zaak is geen ander nieuws dan dat het in 2018 op de rol van het gerecht staat.

Lees meer over het unitair octrooi.

Service menu right