Service menu right

Vergoeding varkensrecht Sanering varkenshouderijen vastgesteld

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 november 2019 | Gewijzigd op: 02 december 2019

Vandaag is de hoogte van de vergoeding van het varkensrecht bekend gemaakt. Dat betekent dat u nu uw subsidiebedrag voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kunt berekenen.

Vergoeding varkensrechten

Varkenshouders in concentratiegebied Oost krijgen per ingeleverd varkensrecht € 52. Voor concentratiegebied Zuid is dit € 151. De prijzen passen bij de regio en de markt van dit moment. Wageningen Universiteit (WUR) heeft deze prijzen vastgesteld.

Stopt u met uw varkenshouderijlocatie en vraagt u hiervoor subsidie aan? Dan berekenen we met deze prijzen de vergoeding voor het ingeleverde varkensrecht.

Subsidiebedrag berekenen

Heeft u een varkenshouderijlocatie in de concentratiegebieden Oost of Zuid van de Meststoffenwet? En wilt u berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u stopt op die locatie? Dan kunt een een indicatie van het subsidiebedrag berekenen. Dit is een schatting van het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt.

Opbouw subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een vergoeding voor het ingeleverde varkensrecht. Het andere deel is een vergoeding voor het waardeverlies van de productiecapaciteit die u sloopt en verwijdert. Dit zijn de dierenverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders die u gebruikt voor het houden van varkens.

Aanvragen en meer informatie

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 25 november 2019 om 9:00 uur. Uw aanvraag moet op 15 januari 2020 bij ons binnen zijn. Op de pagina Sanering Varkenshouderijen vindt u meer informatie over deze regeling.