Vernieuwde Experimenten Elektriciteits- en Gaswet biedt meer ruimte

Meer artikelen
Headre_Elektriciteit en gaswet_1136x432.JPG
Gepubliceerd op: 10 juli 2019 | Gewijzigd op: 11 juli 2019

De vernieuwde regeling Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet biedt meer ruimte voor lokale experimenten. Als ze succesvol zijn, kan de minister van Economische zaken en Klimaat nu ook de Gaswet aanpassen. De regeling wordt verbreed met meer doelen en samenwerkingsverbanden kunnen nu ook aanvragen.

Van 2015 tot en met 2018 zijn er vanuit de regeling Experimenten Elektriciteitswet, ontheffingen verleend aan 20 ontheffinghouders. De bredere regeling draagt bij aan een energiesysteem zonder fossiele bronnen.

Ook voor samenwerkingsverband

Met de verruimde regeling kunnen voortaan alle rechtspersonen, ook in samenwerkingsverband, een ontheffing aanvragen. Dit in tegenstelling tot de eerdere regeling die, tussen 2015 en 2018, alleen gold voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Dit betekent dat ook netbeheerders, leveranciers en aggregators een aanvraag kunnen indienen.

Meer doelen

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de vernieuwde regeling, hebben lokale experimenten meerdere doelen. Voorheen waren de experimenten gericht op 2 doelen: duurzame energieopwekking en energie-efficiënt netgebruik. Bovenop deze doelen, richt de vernieuwde regeling zich ook op energiebesparing, minder CO2-uitstoot, praktijkkennis over marktmodellen en tariefreguleringssystematieken.

Daarnaast is er een verruiming van de omvang van de experimenten. Het gaat niet meer uitsluitend om kleinere, lokale initiatieven. Juist boven een bepaald aantal aansluitingen moeten aanvragers beargumenteren waarom die omvang gewenst is.

Najaar 2019

De taken en bevoegdheden van de minister en toezichthouders blijven ongewijzigd, evenals definities. Ook verandert er bijvoorbeeld niets in Europese voorschriften of in de splitsing van netbeheer en levering. De experimenteerregeling gaat evenmin over hele nieuwe taken van de netbeheerder, zoals transport van waterstof. Daarvoor is een besluit Tijdelijke Taken in voorbereiding.

De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord met het Ontwerpbesluit. Binnenkort volgt een advies van de Raad van State. Afhankelijk van dat advies en een eventuele aanpassing volgt naar verwachting in het najaar 2019 de publicatie van de regeling.

Meer weten?

Experimenten elektriciteitswet

Service menu right