Service menu right

Vertraging uitgifte voortgangsverklaringen MJA3/MEE

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 23 juni 2020 | Gewijzigd op: 30 juni 2020

In verband met COVID-19 schuiven bij MJA3/MEE vele deadlines in het monitoringproces op. Bedrijven hebben meer tijd gekregen om de rapportage aan te leveren met als gevolg dat RVO later kon beginnen met toetsen.

Op dit moment is het toetsingsproces van alle ingeleverde monitoringrapportages in volle gang. Begin juli sturen wij de voortgangsverklaringen (VGV) aan de bedrijven die aan de voorwaarden hebben voldaan. Bedrijven die niet aan de voorwaarden hebben voldaan, ontvangen dan een bericht waarom we over 2019 geen VGV kunnen verstrekken.

De Belastingdienst is op de hoogte en heeft toegezegd de deadline van 1 juli - voor de teruggaveregeling energiebelasting - dit jaar soepel te hanteren.

Meer weten?

Teruggaveregeling energiebelasting