Video geeft uitleg bij percelen registreren

Meer artikelen

Als akkerbouwer, veehouder of tuinder registreert u bij ons uw percelen. Dit is noodzakelijk als u landbouwsubsidie wil aanvragen en mest wil uitrijden op uw land.

Bij het invullen van de Gecombineerde opgave vergelijken wij uw gegevens met de onze. Bekijk voor uitleg de video of infographic (pdf).

Mijn percelen

U registreert de grond die u in gebruik heeft in Mijn percelen. Het gaat bijvoorbeeld om de ligging, oppervlakte en het gewas op de percelen, maar ook om landschapselementen zoals bomenrijen en poeltjes. U kunt uw landbouwgrond op elke dag van het jaar bijwerken! Dat doet u op de pagina Percelen registreren op mijn.rvo.nl.

Uw gegevens in Mijn percelen vergelijken wij met onze eigen informatie. Is er verschil in de oppervlakte die u heeft ingetekend en onze gegevens, dan is dit direct zichtbaar. U kunt het ook meteen aanpassen.

Meer informatie

De video en infographic vindt u ook op de pagina Percelen registreren op mijn.rvo.nl. Kijk onder het kopje Handleidingen en video's.

Service menu right