Viewer geeft zicht op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens

Meer artikelen
Wind op land
Gepubliceerd op: 25 februari 2019 | Gewijzigd op: 01 maart 2019

Samen met andere partijen lanceerde RVO.nl op 26 februari een viewer voor de bouw van windmolens. De viewer geeft inzicht in de knelpunten die er zijn rondom het bouwen van hoge bouwwerken, zoals windmolens. Deze beperkingen in de viewer komen vanuit de Nederlandse luchtvaart, zowel civiel als militair.

Naast de eventuele knelpunten geeft de viewer ook weer waar de ontwikkelaar terecht kan voor meer informatie over de eventuele beperkingen.

Het doel van de viewer is in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een windenergieproject een eerste indicatie te geven van de mogelijke beperkingen op een locatie in verband met de luchtvaart. Ontwikkelaars kunnen zo hier in een vroeg stadium rekening met houden en met de partij waar de beperking van afkomstig is in overleg treden.

De viewer is gemaakt door RVO.nl in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport, Luchtverkeersleiding Nederland,  de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.

Ga naar de viewer.

Service menu right