Vogelgriep: ophokplicht deels ingetrokken

Meer artikelen
Bord met vervoersverbod

Gepubliceerd op: 29 maart 2018 | Gewijzigd op: 29 maart 2018

Vanaf vrijdag 30 maart wordt - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 27 maart aan de pluimveesector meegedeeld.

Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Regionale afbouw ophokplicht

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren, per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Vrije-uitloopeieren

Eieren van vrije-uitloopbedrijven waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, moeten na die periode als scharreleieren worden verkocht en niet als vrije-uitloopeieren. Voor scharreleieren krijgt de pluimveehouder een lagere prijs. Op vrijdag 30 maart verloopt de periode van 16 weken. Ongeveer 70 vrije-uitloopbedrijven bevinden zich in deze 6 regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrije-uitloopeieren blijven verkopen.

Vervoersverbod ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Meer informatie

Service menu right