Voorgenomen verandering uitrijperiode en maïspercelen melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorgenomen verandering uitrijperiode en maïspercelen melden

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 15 januari 2021 | Gewijzigd op: 29 januari 2021

Voorgenomen is de eerste uitrijdatum voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen te verschuiven naar 15 maart. Dat hoort bij de maatregelen vanaf 2021 uit het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn. U meldt daarom bij ons op welke percelen op zand- en lössgrond u maïs gaat telen. Dit kan vanaf 20 januari tot en met 15 februari 2021.

Wanneer definitief?

Op 6 januari 2021 is de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd in het Staatsblad. In dit wijzigingsbesluit is de maatregel over de aangepaste uitrijperiode voor maïspercelen opgenomen.

Op 5 januari 2021 is het wijzigingsbesluit opgestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer voor de nahangprocedure. De verwachte datum van inwerkingtreding is vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Melden kan vanaf 20 januari

In afwachting van de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, kunt u al melding doen van de percelen waarop u maïs gaat telen. Deze meldingen zien wij als een voorlopige melding. Op het moment van inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit registreren wij de voorlopige meldingen als definitieve meldingen. Wij zien dit dan als tijdige meldingen conform artikel 4, zesde lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Om te melden werkt u eerst uw percelen bij in Mijn percelen. Hier geeft u alle percelen door waar maïs op komt. Met het formulier op mijn.rvo.nl geeft u daarna de percelen op zand- en lössgrond aan ons door.

Waarom korter mest uitrijden?

De nieuwe maatregel voor maïspercelen past bij precisiebemesting. Dat betekent dat de juiste mest, op de juiste manier, het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid in de grond komt. Als u vanaf 15 maart mest uitrijdt, is de tijd tussen bemesten en opname door het gewas korter. Dat maakt de kans kleiner dat nitraat en fosfaat uitspoelt of afspoelt.

Meer weten?

De voorwaarden en informatie over hoe u kunt melden leest u op Maïspercelen op zand- en lössgrond melden.

Het wijzigingsbesluit waar de maatregel in staat vindt u in het Staatsblad.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.