Voortgang verbreding SDE+

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum
Gepubliceerd op: 26 april 2019 | Gewijzigd op: 26 april 2019

Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. De regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) heeft als doel 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030.

De SDE++ maakt het mogelijk om naast hernieuwbare energieproductie ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren. Zo levert de nieuwe regeling een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de klimaatopgaven van verschillende sectoren.

Op 26 april 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de voortgang van de verbreding van de SDE+.

Werking van de SDE+ en de SDE++

Vanwege de kenmerken van techniekneutraliteit, onderlinge concurrentie en meerjarige zekerheid voor investeerders, functioneert de SDE+ goed. Deze kenmerken blijven gehandhaafd. De SDE++ wordt een exploitatiesubsidie gericht op emissiereductietechnologieën en behoudt de huidige systematiek.

Rangschikking op subsidiebehoefte

Technieken worden niet meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/CO2). De bodemprijs is voor  hernieuwbare energieproductie de basisenergieprijs. Het doel van deze rangschikking is om een eerlijke concurrentie te realiseren tussen diverse technieken. Dit zorgt voor een kosteneffectieve inzet van subsidiemiddelen.

Meer weten?

Lees meer over technieken die mogelijk in aanmerking komen voor de SDE++ in 2020 en het vervolgproces van de verbreding SDE+ in de Kamerbrief: Verbreding van de SDE+ naar de SDE++ (26-04-2019)

Service menu right