Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Meer artikelen

Was uw melkveefosfaatoverschot (MFO) in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager? Had u in 2014 tijdelijk minder kilogrammen fosfaat met melkvee geproduceerd? Of had u meer grond in gebruik vanwege realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur? Meld het dan bij ons. Melden kan van 1 januari tot 16 februari 2018.

Geeft u vanaf 2018 tijdelijk landbouw uit gebruik voor aanleg van publieke infrastructuur? Meld dit bij ons via de Gecombineerde opgave.

Dit kan gevolgen hebben voor de berekening van uw grondgebondenheid.

De voorzieningen

Per 1 januari 2018 wordt de Wet grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet en aangevuld met de volgende voorzieningen:

  • Een voorziening voor bedrijven die in 2014 door bijzondere omstandigheden een ongewoon laag melkveefosfaatoverschot (MFO) hadden.
    Had u in 2014 door bijzondere omstandigheden een 5% lagere MFO? Of had u in 2014 tijdelijk minder kilogrammen fosfaat met melkvee geproduceerd of meer grond in gebruik vanwege realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur? Meld dit dan bij ons. Als wij u verzoek goedkeuren dan kunt u de maximale omvang van uw huidige MFO met de gecorrigeerde MFO van 2014 verrekenen.
  • Een voorziening voor bedrijven die in het huidige kalenderjaar landbouwgrond beschikbaar hebben gesteld voor de aanleg van publieke infrastructuur.
    Geeft u vanaf 2018 tijdelijk landbouwgrond uit gebruik voor aanleg van publieke infrastructuur? Dan meldt u dit bij ons via de Gecombineerde Opgave. Als wij de opgave goedkeuren tellen de percelen waar het om gaat mee als landbouwgrond voor de grondgebondenheid.

Wat zijn bijzondere omstandigheden

In de volgende situaties is er sprake van bijzondere omstandigheden:

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
  • dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
  • vernieling van de melkveestal;
  • realisatie van een natuurgebied of aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur.

Melden

U kunt van 1 januari tot 16 februari 2018 bijzondere omstandigheden in 2014 bij ons melden. Dat doet u via Direct regelen op de pagina Bijzondere omstandigheden grondgebonden groei melden op mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook alle voorwaarden.

Service menu right