WBSO ontvangen in 2017? Geef uw realisatie door

Meer artikelen
een WBSO ondernemer aan het werk

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om uiterlijk 31 maart 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven voor uw S&O-project aan ons door te geven.

Wacht hiermee niet tot de laatste dag. Wij zijn zaterdag 31 maart gesloten en kunnen u dan niet helpen met eventuele vragen. Als u 21 maart 2018 als streefdatum aanhoudt, heeft u een grotere kans dat u uw realisatiemelding vlot kunt indienen.

Wat meldt u?

  • Heeft u in 2017 WBSO aangevraagd voor S&O-uren van uw werknemers? Dan meldt u altijd per S&O-verklaring de S&O-uren die uw medewerkers in 2017 hebben gerealiseerd.
  • Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor kosten en uitgaven (dus niet voor forfait)? Dan meldt u ook per S&O-verklaring de in 2017 gemaakte kosten en uitgaven.
  • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan vult u alleen een mededelingenformulier in wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.
  • Heeft u helemaal geen S&O-uren of kosten en uitgaven gemaakt? Ook dat geeft u aan ons door via het eLoket.

Tips

Maak voor het melden van uw realisatie gebruik van de informatie en hulpmiddelen op mijn.rvo.nl/wbso onder het kopje ‘realisatie melden’. Hier vindt u:
  • Het ‘Stappenplan mededelen WBSO’.  
  • Een handige rekentool en toelichting op de rekentool om eenvoudig de totalen van uw gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring te bepalen.
  • De ’Handleiding mededelen WBSO’ met veel gestelde vragen en voorbeelden over het schuiven met uren, kosten en uitgaven.

Meld ook gelijk uw BSN’s

Geef direct uw Burgerservicenummers (BSN’s) van uw S&O-medewerkers in 2017 aan ons door. Deze hebben wij nodig voor de berekening van uw S&O-uurloon voor uw WBSO-aanvraag in 2019 (dit geldt niet voor zelfstandigen). Gebruik hiervoor in eLoket het formulier 'WBSO BSN werknemers 2017'.

Hoe meldt u?

Log in met eHerkenning op eLoket onder ‘Direct regelen’ op mijn.rvo.nl/wbso. Kies in eLoket <<Nieuwe aanvraag>> en vervolgens het formulier 'WBSO Mededelen 2017'.
Ziet u op het scherm een mededeling om een activeringscode te gebruiken? Gebruik dan de code onderaan de herinneringsbrief die u begin februari heeft ontvangen.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl/wbso. Of neem contact met ons op.

Service menu right