Wijziging GVO-regeling per 1 januari 2019

Meer artikelen
RVO biomassa Alletero Odiliapeel
Gepubliceerd op: 30 november 2018 | Gewijzigd op: 06 december 2018

De Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energie bronnen en HR-WKK-elektriciteit wijzigt. De wijzigingsregeling is op 30 november 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Per 1 januari 2019 gaat de wijziging in.

De wijziging van de GVO-regeling bevat een aantal technische verbeteringen en enkele verbeteringen in het toezicht op de gehele keten. Van uitgifte van garanties van oorsprong (GVO’s) tot uitbetaling van SDE+ subsidie.

Wijziging Algemene uitvoeringsregeling SDE

Met de wijziging van de GVO-regeling zijn er ook aanpassingen aangebracht in de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie (AU SDE). In artikel 14 wordt 'NTA 8003:2008' vervangen door 'NTA 8003:2017'. De aanpassingen van de AU SDE leest u in artikel III van de GVO-wijzigingsregeling.

Biomassaverklaringen

De gepubliceerde wijzigingen gelden voor de biomassaverklaringen van SDE en SDE+ projecten vanaf 2019. RVO.nl zal u hierover informeren in de nieuwe voorschotbrief. De wijzigingen zijn niet van toepassing op de biomassaverklaringen over 2018. Hiervoor geldt de GVO-regeling van 2018.

Bereid u op de GVO-wijzigingen tijdig voor. Heeft u vragen over de wijzigingen voor uw project, neem dan contact op met CertiQ of Vertogas.

Meer weten?

Service menu right