Wijzigingen in het mestbeleid per 1 januari 2018

Meer artikelen
Het mestbeleid is voortdurend in beweging. Ook in 2018 zijn er een aantal wijzigingen
 
Het gaat om:
  • het 6e actieprogramma
  • de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en
  • Fosfaatrechten.
De belangrijkste wijzigingen zijn samengevat in een infographic.

Service menu right