Service menu right

Wijzigingen voor aanvragen invoercertificaten pluimvee en eieren 2021

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 november 2020 | Gewijzigd op: 20 november 2020

Nieuwsbericht 20.082 – Vanaf 1 januari 2021 verandert het beheer van de tariefcontingenten voor agrarische producten met certificaten. Dat geldt ook voor de pluimvee- en eiersector. Dit kan invloed hebben op de manier waarop u invoercertificaten voor pluimvee en eieren aanvraagt.

Of er voor u iets verandert, ligt aan de periode waarin de tariefcontingenten lopen. Voor de lopende inschrijfperiode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 verandert er niets. Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 gaan de veranderingen in vanaf de aankomende inschrijving.

Tariefcontingenten aanvragen voor 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

Vraagt u in deze aanvraagperiode aan voor één van de contingenten in de tabel die u vindt onder Download, dan verandert er niets aan de manier van aanvragen. De beschikbare hoeveelheid is misschien wel kleiner is dan u gewend bent door de Brexit.

In deze aanvraagperiode kunt u aanvragen op werkdagen van 1 tot en met 7 december 2020. Op de laatste dag uiterlijk om 13:00 uur. In de tabel vindt u per contingent de beschikbare hoeveelheid en de te stellen zekerheid.

Tariefcontingenten aanvragen voor 1 januari tot en met 31 december 2021

Vraagt u in deze aanvraagperiode aan voor één van de contingenten in de tabel die u vindt onder Download, dan krijgt u te maken met de nieuwe regels. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden (verordening 2020/761).

Voorwaarden deelname

Om aan te mogen vragen voor deze contingenten moet uw bedrijf:

 • in Nederland gevestigd zijn;
 • voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd zijn.

Bij uw 1e aanvraag binnen het nieuwe contingentjaar ontvangen wij van u:

 • een recente btw-opgave;
 • uw EORI-nummer.

Afhankelijk van het contingent waarvoor u aanvraagt, moet u daarnaast misschien ook vooraf:

 • u (laten) registreren in de LORI-database van de Europese Commissie;
 • een referentiehoeveelheid aantonen;
 • een bewijs van handel indienen.

Douane-agenten en expediteurs mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Vooraf registreren in de LORI-database

Voor de tariefcontingenten die op 1 januari 2021 opengaan en die u vanaf datzelfde moment wilt gebruiken, moest u zich uiterlijk 31 augustus 2020 registreren in de database. U vindt meer informatie op onze pagina over de LORI-registratie.

Referentiehoeveelheid aantonen

Voor alle contingenten met een verplichte LORI-registratie én voor contingent 09.4274 moet u referentie aantonen. De referentiehoeveelheid voor contingenten met verplichte LORI-registratie moet u uiterlijk op 22 november 2020 in de LORI-database registreren met formulier 801. Op onze pagina Referentiehoeveelheid en bewijs vindt u meer informatie. Voor pluimvee en eieren mag u voor contingent 09.4410, 09.4411 en 09.4412 de ingevoerde hoeveelheid bij elkaar optellen.

U toont de referentie aan met het formulier op mijn.rvo.nl onder de knop 'Indienen' bij Bewijs aangiftes pluimvee. Het formulier mailt u naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

Bewijs van handel

Voor contingent 09.4092 (pluimveevlees uit Israël) geldt geen verplichte LORI-registratie of referentiehoeveelheid. Hiervoor moet u bewijs van handel aantonen. Dat bestaat uit in- of uitvoer van 25 ton pluimveevlees uit of naar landen buiten de EU, in 2 aaneensluitende perioden van 12 maanden. Voor certificaten die gelden vanaf 1 januari 2021 lopen de perioden voor bewijs van handel:

 • van 23 september 2018 tot en met 22 september 2019;
 • van 23 september 2019 tot en met 22 september 2020.

Bewijs van handel levert u aan met het formulier op mijn.rvo.nl onder de knop 'Indienen' bij Bewijs aangiftes pluimvee. Het formulier mailt u naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

Aanvragen

U mag aanvragen van 23 tot en met 30 november 2020, uiterlijk 13:00 uur. Dan moet uw zekerheid ook zijn gesteld. Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u de eerste 7 dagen van elke maand (behalve december) een aanvraag indienen.

Heeft een contingent meerdere GN-codes of meerdere oorsprongslanden, dan kunt u per GN-code en per land van oorsprong een aanvraag indienen. Deze aanvragen moet u tegelijk indienen. Doe dit digitaal via mijn.rvo.nl onder Direct regelen.

Lees meer over het Digitaal aanvragen van invoercertificaten.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

In de tabel onder Download vindt u alle contingenten met de beschikbare hoeveelheid en de benodigde zekerheid. De hoeveelheden voor de contingenten die lopen van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen nog veranderen. Dit hangt vooral af van de mate waarin de aan de importeurs in het Verenigd Koninkrijk toegewezen hoeveelheden in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 worden gebruikt. Op 11 november 2020 heeft de Europese Commissie (EC) hiervoor een wijziging van verordening (EU) 2019/386 voorgesteld.

Raadpleeg de database van de EC voor de actuele hoeveelheden.

Publicatie toewijzing

Rond 15 december publiceert de EC de toewijzingen voor het 1e kwartaal van 2021. Alle toewijzingen staan op de openbare website van de EC.

Geldigheid

Certificaten van de inschrijfperiode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn 150 dagen geldig vanaf 1 januari 2021. Certificaten die lopen van 1 januari tot en met 31 december 2021 zijn geldig vanaf 1 januari 2021.

Certificaten die u aanvraagt tijdens de contingentperiode zijn geldig vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand van aanvraag. Hiervan zijn de certificaten voor contingenten met LORI-registratie en met referentiehoeveelheid geldig tot en met 31 december 2021. De andere contingenten gelden tot en met de laatste dag van de maand die volgt op de laatste dag van de deelperiode.

Overdracht

De rechten van de certificaten zijn overdraagbaar.

Meer weten?

Op de informatiepagina Invoer pluimvee en eieren vindt u meer informatie over de regeling. Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op:

 • bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6734
 • bij vragen over uw zekerheid: 088 042 6600

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.