Service menu right

Wijzigingen voor aanvragen invoercertificaten zuivel 2021

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 november 2020 | Gewijzigd op: 20 november 2020

Nieuwsbericht 20.083 – Vanaf 1 januari 2021 wijzigt het beheer van de tariefcontingenten voor agrarische producten met certificaten. Dat geldt ook voor de zuivelsector. Lees hieronder meer over de veranderingen.

Wat verandert er voor u?

 • U vraagt geen erkenning meer aan.
 • U kunt de eerste 7 dagen van elke maand aanvragen, behalve in december. Dan kunt u niet aanvragen.
 • Certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari, vraagt u aan van 23 tot en met 30 november in het voorafgaande jaar. Op de laatste dag sluit de inschrijftermijn om 13:00 uur.
 • Voor de meeste contingenten moet u 25 ton bewijs van handel aantonen in de periode van 2 x 12 maanden. Deze periode eindigt 2 maanden voordat de eerste aanvraag voor een nieuwe tariefcontingentperiode mag worden ingediend.
 • De zekerheid hoeft niet tegelijk met de aanvraag gesteld te worden, maar moet uiterlijk om 13:00 uur op de laatste dag van inschrijving bij ons zijn.
 • De hoeveelheden zijn aangepast naar aanleiding van Brexit.
 • U kunt nu ook digitaal aanvragen.

Voorwaarden deelname

Om aan te mogen vragen voor de contingenten moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd.

Bij uw eerste aanvraag binnen het nieuwe contingentjaar ontvangen wij van u:

 • een recente btw-opgave
 • uw EORI-nummer

Bewijs van handel

Bij de meeste contingenten moet u ook bewijs van handel aantonen. Dat bestaat uit in- of uitvoer van zuivel uit of naar landen buiten de EU, in 2 aaneensluitende perioden van 12 maanden. Voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari 2021, vraagt u aan van 23 tot en met 30 november 2020. Dat betekent dat de perioden voor bewijs van handel voor 2021 lopen:

 • van 23 september 2018 tot en met 22 september 2019
 • en van 23 september 2019 tot en met 22 september 2020.

Douane-expediteurs en douane-agenten mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Aanvragen

Uw aanvraag voor certificaten geldig vanaf 1 januari 2021 moet op 30 november uiterlijk om 13:00 uur door ons zijn ontvangen.

Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u de eerste 7 dagen van elke maand (behalve december) een aanvraag indienen. Is de beschikbare hoeveelheid op? Dan kunt u niet meer aanvragen voor dat contingent.

Dien uw aanvraag digitaal in via mijn.rvo.nl onder Direct regelen.

Contingenten in 2020

Voor de contingenten die lopen van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunt u nog van 20 tot en met 30 november 2020, uiterlijk om 13:00 uur aanvragen.

Lees meer over het Digitaal aanvragen van invoercertificaten.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

Onderaan deze pagina vindt u onder het kopje Downloads een tabel met een overzicht van alle contingenten, met de beschikbare hoeveelheid en de benodigde zekerheid voor 2021.

De hoeveelheden voor de contingenten met looptijd 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen nog wijzigen. Dit is vooral afhankelijk van de mate waarin de aan de importeurs in het Verenigd Koninkrijk toegewezen hoeveelheden in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 worden benut. Tijdens de vergadering van het beheerscomité van 11 november 2020 heeft de Europese Commissie (EC) hiervoor een wijziging van verordening (EU) 2019/386 voorgesteld.

Publicatie toewijzing

Rond 15 december 2020 publiceert de Europese Commissie (EC) de toewijzingen. Alle toewijzingen staan op de openbare website van de EC.

Geldigheid

Certificaten die u aanvraagt van 23 tot en met 30 november zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Certificaten die u aanvraagt tijdens de contingentperiode zijn geldig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van aanvraag.

Het certificaat is geldig tot en met de laatste dag van de maand die volgt op de laatste maand van die deelperiode. Bijvoorbeeld: bij een deelperiode van januari tot en met juni is uw certificaat geldig van 1 januari tot en met 31 juli 2021.

Contingenten in 2020

De certificaten voor de contingenten met looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn geldig vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Overdracht

De rechten van de certificaten zijn overdraagbaar.

Meer weten?

Op de informatiepagina Invoer zuivel vindt u meer informatie over de regeling. Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op:

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.