Win de KoopWijsPrijs met een ambitieus project inkopen

Meer artikelen
agenda gemeenten en provincies

Gepubliceerd op: 4 juli 2018 | Gewijzigd op: 4 juli 2018

Ook in 2018 reikt de Rijksoverheid de KoopWijsPrijs uit. De prijs gaat naar een ambitieus, vernieuwend opvallend project Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De winnaar van de KoopWijsPrijs wordt bekendgemaakt tijdens het MVI-congres op 3 oktober.

KoopwijsPrijs

In 2017 maakten alleen de ondertekenaars van het Manifest MVI met een actieplan kans op de prijs. Dit jaar kunnen alle overheden en organisaties met een publieke taak meedingen naar de KoopWijsPrijs.      

De gemeente Helmond ontving in 2017 de eerste KoopWijsPrijs. De andere genomineerden waren het Instituut Fysieke Veiligheid, het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland en de gemeenten Eindhoven en Almere.

Hoe dient u een project in?

Trots, impact en vernieuwend. Drie elementen die volgens de jury kenmerkend zijn voor een ingediend projectvoorstel. Naast het concreet toepassen van MVI kijkt de jury ook naar ambitie, verankering van MVI in de organisatie en het effect op en de interactie met marktpartijen.

Het ministerie stelde hiervoor een vragenlijst die deelnemers aan de prijs kunnen indienen voor een aanvraag. Indienen kan tot 31 juli 2018.

Beoordeling projecten

Uit de ingediende projecten kiest de jury de vijf genomineerden. De jury bestaat uit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en uit PIANOo,

Via een website kan online gestemd worden om de winnaar te bepalen. De genomineerden mogen allemaal kort pitchen op het MVI-congres van 3 oktober.

Meer weten?

Service menu right