Service menu right

Winkelmandjes met patent pending. Wat betekent dit?

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 augustus 2020 | Gewijzigd op: 20 augustus 2020

Je hebt vast honderden keren zo'n winkelmandje op wielen gebruikt voor je boodschappen. Tot je oog ineens valt op de tekst op het handvat: 'patent pending'. En als je erop gaat letten, kom je die vermelding ook op allerlei andere producten tegen zoals drinkbekers, matrassen en snowboards, om er maar een paar te noemen. Maar wat betekent patent pending?

De vertaling van 'patent pending' is 'octrooi aangevraagd'. De uitvinder van dit winkelmandje wil blijkbaar voorkomen dat anderen het namaken. Achter 'patent pending' zie je de code EP08167653.8 staan (zie onderstaande afbeelding). Dat is het aanvraagnummer. 'EP' staat voor 'European Patent'. Dat houdt in dat het patent is aangevraagd bij het European Patent Office (EPO), oftewel het Europese Octrooibureau (EOB).

Handvat van winkelmandje met tekst 'patent pending EP08167653.8'.

Wel of geen patent?

De uitvinder heeft dus een octrooi aangevraagd, maar heeft hij dat ook gekregen? Als het octrooi inmiddels gepubliceerd is, moet het terug te vinden zijn in de octrooidatabank Espacenet. En daar staat-ie ook! Bekijk het hele octrooi. De (vertaalde) titel is 'Sleepsamenstel voor het winkelen en ombouwset voor het ombouwen van een winkelmandje tot zo’n sleepsamenstel'.

Het octrooi is aangevraagd op 27 oktober 2008 door het bedrijf Black Sheep Retail Products, gevestigd in Nederland. Het bedrijf heeft inderdaad octrooi gekregen en wel op 20 juli 2011. Bijna 3 jaar na de aanvraag. Nu snap je ook waarom een bedrijf ervoor kiest om 'patent pending' op zijn product te zetten en niet 'even' wacht op het resultaat van de patentaanvraag.

Is het patent nog geldig?

Is het octrooi op het winkelmandje dat in 2011 is verleend nog steeds van kracht? Een octrooi geldt voor maximaal 20 jaar, dus het zou zeker nog geldig kunnen zijn. Het hangt ervan af of de eigenaar van het octrooi de taksen heeft betaald. Als je die niet betaalt, vervalt het octrooi.

Een Europees octrooi betekent niet direct een octrooi in alle landen van Europa. Je moet kiezen in welke landen je wilt dat je octrooi geldig is. Aan elk land moet je dan octrooitaksen betalen. Het octrooi op het winkelmandje is volgens het Europese octrooiregister in ieder geval van kracht in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland is het octrooi sinds 1 november 2019 niet meer geldig.

Namaken mag maar let op!

Je maakt geen inbreuk op het octrooi als je dit winkelmandje in Nederland namaakt en verkoopt. Maar let op: je mag het vervolgens niet naar alle landen exporteren en dat zou nog maximaal 8 jaar zo kunnen blijven.

Meer weten?

Wil je zelf een octrooi opzoeken in de octrooidatabase? Of weten of een octrooi van kracht is in een bepaald land? Lees hoe je een octrooi opzoekt.