Wouter Bos bestuursvoorzitter Invest-NL en directeur van opbouwfase

Meer artikelen

Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc en oud-minister van Financiën, is de beoogd bestuursvoorzitter (CEO) van Invest-NL, en zal tot het moment van oprichting directeur van de opbouwfase zijn. Minister Hoekstra van Financiën maakte het voornemen tot benoeming van drs. Wouter Bos op 29 juni 2018 bekend.  

Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer, mede namens  de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, geïnformeerd over het voornemen tot de benoeming van Wouter Bos. Bos zal fungeren als voorzitter van de raad van bestuur (CEO) van Invest-NL vanaf het moment van oprichting van de naamloze vennootschap.  

In aanloop naar de oprichting begint de heer Bos op 29 oktober a.s. met de opbouw van Invest-NL. Dit biedt hem de mogelijkheid om de strategie en visie van Invest-NL mede vorm te geven. Zo kan een voortvarende start worden gemaakt zodra de oprichting van de naamloze vennootschap een feit is.

Met de oprichting van Invest-NL wil het kabinet investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. De investeringsinstelling heeft een kapitaal van € 2,5 miljard.

Eén loket voor ondernemers

Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Invest-NL zullen zorgen voor naadloze aansluiting tussen de ondersteuning door RVO.nl en financiering door Invest-NL.

Lees het volledige nieuwsbericht en de bijbehorende kamerbrief op Rijksoverheid.nl.

 

Service menu right