Service menu right

XML-upload informatieplicht energiebesparing beschikbaar

Meer artikelen
Informatieplicht ondernemer
Gepubliceerd op: 3 mei 2019 | Gewijzigd op: 14 juni 2019

Bedrijven en instellingen met meerdere Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) kunnen met een XML-upload de gegevens van hun Wm-inrichtingen en hun uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in eLoket van RVO.nl.

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven en instellingen aan de informatieplicht energiebesparing voldoen. Hiermee willen bedrijfsleven en overheid energiebesparing stimuleren.

Voor wie interessant?

Voor bedrijven en inrichtingen die meer dan 10 Wm-inrichtingen hebben. Per XML-upload kunnen de gegevens van maximaal 250 Wm-inrichtingen in één keer worden ingelezen in eLoket. De XML-upload is alleen geschikt voor Wm-inrichtingen die gebruik maken van een Erkende Maatregelenlijst (EML) voor hun bedrijfstak. De optie Bedrijfstak zonder EML is in de XML-upload niet beschikbaar.

Wat moet u doen?

U vult in het Excel-hulpbestand eerst de gegevens in van uw Wm-inrichtingen en de door u uitgevoerde maatregelen. Het Excel-hulpbestand sluit 1-op-1 aan op de inhoud van eLoket. Met behulp van het ingevulde Excel-hulpbestand maakt u een XML-gegevensbestand aan. Vervolgens kunt u uw gegevensbestand inlezen in eLoket.

Uitbesteden aan een intermediair

U kunt het rapporteren in eLoket ook uitbesteden aan een intermediair. Voor een intermediair is het goed om te weten dat een XML-gegevensbestand alleen voor één bedrijf of instelling aangeboden kan worden. Dus niet voor verschillende bedrijven en instellingen tegelijkertijd.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Zij moeten hun energiebesparende maatregelen rapporteren in eLoket van RVO.nl. De informatieplicht energiebesparing is recent toegevoegd aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De benodigde wijziging van het besluit is op 1 mei 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.


Meer weten?