Zorgvuldige afweging voor aanwijzen van windenergiegebieden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zorgvuldige afweging voor aanwijzen van windenergiegebieden

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 25 maart 2021 | Gewijzigd op: 26 maart 2021

Het kabinet heeft in het ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 acht nieuwe gebieden geïdentificeerd die mogelijk in aanmerking komen om als windenergiegebied te worden aangewezen, maar wijst nu nog geen windenergiegebieden aan. Om hierin een zorgvuldige afweging te kunnen maken is het belangrijk dat eerst de resultaten van een aantal onderzoeken naar effecten op natuur, scheepvaart, militaire oefengebieden en mijnbouw bekend zijn.

Ontwerp Programma Noordzee nu ter inzage

Het ontwerp Programma Noordzee ligt van 22 maart tot 21 september 2021 ter inzage als onderdeel van het ontwerp Nationaal Waterprogramma. Voor meer informatie zie: Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 gepubliceerd - Wind op zee.

Voorbereiding aan land brengen extra offshore windenergie

Als we uiterlijk in 2030 nog extra wind op zee met aanlanding willen realiseren, moeten we snel schakelen. Hiervoor kunnen we deels gebruik maken van al aangewezen windgebieden, maar we hebben ook nieuwe windgebieden nodig.

Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) onderzoeken we op dit moment samen met betrokkenen wat kansrijke opties voor aansluitingen tussen windgebieden en aansluitlocaties op land zouden kunnen zijn, zodat we na oktober 2021 snel kunnen starten met de benodigde ruimtelijke procedures. De huidige stand van zaken en de stukken van de stakeholderbijeenkomsten zijn te vinden op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.